• hotline Hotline: 0865.821.086
 • email Email: contact@ecs.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Hệ Thống Giáo Dục Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc hiện được đánh giá là chất lượng và uy tín không chỉ ở trong khu vực mà còn trên phạm vi toàn thế giới.

Chế độ giáo dục và đào tạo của Hàn Quốc cho phép công dân Hàn Quốc được học tập ở các bậc đào tạo Sơ, Trung, Cao cấp tủy theo năng lực bản thân mà không phải chịu bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Tính theo thời gian đào tạo, chế độ giáo dục của hàn quốc có cơ cấu 6-3-3-4; trong đó giáo dục phổ cập bắt buộc gồm 9 năm ( bậc tiểu học 6 năm và bậc trung học cơ sở 3 năm). Tại các trường ở Hàn Quốc một năm học chia làm 2 kỳ: học kỳ 1 được bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ; kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

 • Giáo dục phổ thông gồm có các cấp đào tạo tiểu học ( cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2), trung học ( cấp 3). Đào tạo ở cấp Tiểu học là loại hình đào tạo miễn phí, thực hiện nhiệm vụ đào tạo phổ thông cho người dân những kiến thức cơ bản cần thiết trong đời sống sinh hoạt. Thời gian đào tạo tiểu học là 6 năm và độ tuổi nhập học vào cấp Tiểu học dao động từ 5 đến 7 tuổi.
 • Đào tạo ở cấp trung học cơ sở là thực hiện tiếp các nhiệm vụ đào tạo phổ thông từ các kiến thức đã đào tạo ở cấp Tiểu học với mức độ cao hơn. Thời gian đào tạo ở cấp Trung học cơ sở là 3 năm, độ tuổi nhập học vào cấp Trung học cơ sở dao động từ 12 đến 13 tuổi. Đào tạo ở cấp trung học thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau các cấp đào tạo ở Tiểu học và Trung học cơ sở. Bậc học này bước đầu đào tạo kiến thức chuyên môn.Các trường trung học được chia thành nhóm các trường Trung học thường, trung học hướng nghiệp và các trường trung học chuyên. Thời gian đào tạo ở cấp trung học là 3 năm và độ tuổi nhập học vào Trung học dao động từ 15 đến 16 tuổi.

Hệ Thống Giáo Dục Hàn Quốc

Ngoài những chương trình đào tạo được tổ chức theo cơ cấu giáo dục 6-3-3-4, Hàn Quốc còn có những loại hình đào tạo khác tổ chức theo thời gian nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và được đào tạo cho các đối tượng là người nước ngoài đang cư trú ở Hàn Quốc .

Tỷ lệ lên lớp, lên cấp ở các trường , các cấp từ Tiểu học lên trung học cơ sở lên Trung học tại trường Hàn quốc đạt trên 99.6% đến 99.9% phản ánh rõ nét tinh thần học tập rất cao của người dân Hàn Quốc.

Mục tiêu của bậc đào tạo đại học là nghiên cứu giảng dạy các kiến thức lí luận sâu sắc của học thuật cần thiết cho sự phát triển của quốc gia và xã hội thông qua các phương pháp ứng dụng chính xác và hướng đạo nhân cách cá nhân.

 • Đào tạo đại học có hệ đào tạo 4 năm và hệ 6 năm. Ngành y, đông y, nha khoa là hệ 6 năm.
 • Cao đẳng có thời gian đào tạo từ 2 đến 3 năm
 • Chương trình thạc sỹ có thời gian đào tạo từ 2 năm trở lên và thông thường người học phải đạt trên 24 đơn vị học trình.
 • Chương trình đào tạo tiến sĩ có thời gian đào tạo từ 3 năm trở lên và người học đạt trên 36 đơn vị học trình.

Chương trình Đại học dành cho sinh viên người nước ngoài

 • Chương trình học chính quy; giáo trình chính quy chung
 • Chương trình trao đổi học sinh: giao lưu học sinh theo hiệp định giao lưu của khoa đại học thiết lập quan hệ anh em với nước ngoài.
 • Chương trình học trong thời gian nghỉ (nghỉ hè, nghỉ đông): chương trình chính quy trong kỳ nghỉ, luyện tập tiếng Hàn, các bài giảng khác.
 • Giáo trình chuyên dụng tiếng Anh

Hiện nay, Ở những trường Đại học mà quan tâm đến việc quốc tế hóa của giáo dục đại học thì trong số tất cả các giáo trình có khoảng 30% giáo trình là giảng dạy bằng tiếng Anh. Tỷ lệ sử dụng giáo trình chuyên dụng tiếng Anh của trường Cao học so với trường Đại học thì cao hơn. Một số trường đại học mở thêm khoa quốc tế và giảng toàn bộ giáo trình bằng tiếng Anh.

Chương trình luyện tập tiếng Hàn

Nhiều trường đại học mở thêm học viện ngôn ngữ và soạn giáo trình tiếng Hàn dành cho người nước ngoài.

 • Chương trình ngắn hạn khoảng từ 3-4 tuần mục tiêu là trong một thời gian ngắn tập trung phát triển năng lực trao đổi suy nghĩ của khẩu ngữ.
 • Chương trình tập trung dài hạn từ 10-40 tuần thông qua những chủ đề liên quan đến cuộc sống thực tế làm phát triển năng lực trao đổi ý nghĩ và song song với tiết học văn hóa làm nâng cao hiểu quả học tập nhờ mở rộng hiểu biết về văn hóa.

FACEBOOK

Chuyên mục

© 2023 Copyright Du Học Toàn Cầu. Thiết kế bởi ECS Media