• hotline Hotline: 0865.821.086
  • email Email: contact@ecs.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

141 Trường Cao Đẳng Nghề ở Hàn Quốc Bạn Cần Quan Tâm

STT        Tên trường    Thành phố / Tỉnh / Khu vực
1 Suseong College Suseong-gu, Daegu
2 Ansung Polytechnic College Anseong, Gyeonggi
3 Asan Information and Technology Polytechnic College Asan, South Chungcheong
4 Busan Arts College Busan
5 Busan College of Information Technology Busan
6 Busan Kyungsang College Busan
7 Busan Polytechnic College Busan
8 Byuksung College Gimje, North Jeolla
9 Catholic Sangji College Andong, North Gyeongsang
10 Changwon Polytechnic College Changwon, South Gyeongsang
11 Cheju Tourism College Bukjeju County, Jeju
12 Baekseok College (Trước là Cheonan College of Foreign Studies) Cheonan
13 Cheonan National Technical College Cheonan, South Chungcheong
14 Cheonan Yonam College Cheonan, South Chungcheong
15 Cheongju Polytechnic College Cheongju, North Chungcheong
16 Jeonbuk Science College (Trước là Chongin College) eonbuk
17 Chongju National College of Science and Technology Cheongju and
18 Choonhae College Ulsan
19 Christian College of Nursing Gwangju
20 Chuncheon Polytechnic College Chuncheon, Gangwon
21 Chungbuk Provincial College Okcheon County, North Chungcheong
22 Chungkang College of Cultural Industries Icheon, Gyeonggi
23 Chungnam Provincial College South Chungcheong
24 Ajou Motor College (Trước là trường Daecheon College) Boryeong
25 Daedong College Busan
26 Daeduk College Daejeon
27 Daegu Health College Daegu Health College
28 Daegu Mirae College Gyeongsan, North Gyeongsang
29 Daegu Polytechnic College Daegu
30 Daejeon Health Sciences College Daejeon
31 Daejeon Polytechnic College Daejeon
32 Daelim College Anyang, Gyeonggi
33 Daewon Science College Jecheon, North Chungcheong
34 Dong-A College Yeongam County, South Jeolla
35 Dong-Ah Broadcasting College Anseong, Gyeonggi
36 Dongju College Busan
37 Dongkang College Gwangju
38 Dongnam Health College Suwon, Gyeonggi
39 Dong-Pusan College Busan
40 Dong Seoul College Seongnam, Gyeonggi
41 Dong-U College Sokcho, Gangwon
42 Doowon Technical College Anseong, Gyeonggi
43 Gachongil College Incheon
44 Gangdong College Eumseong, North Chungcheong
45 Gangneung Yeongdong College Gangneung, Gangwon
46 Gangwon Provincial College Gangneung, Gangwon
47 Geochang Polytechnic College Geochang, South Gyeongsang
48 Kimcheon Science College (Trước là Gimcheon Science College) Yeongnam
49 Gochang Polytechnic College Gochang County, North Jeolla
50 Gumi Polytechnic College Gumi, North Gyeongsang
51 Gwangju Polytechnic College Gwangju
52 Gyeongbuk Provincial College North Gyeongsang
53 Gyeongnam Provincial Geochang College South Gyeongsang
54 Gyeongnam Provincial Namhae College South Gyeongsang
55 Hallym College of Information and Industry Chuncheon, Gangwon
56 Hansung Technical College Seoul
57 Hanyang Women’s College Seoul
58 Hanyeong College Yeosu, South Jeolla
59 Hongseong Polytechnic College Hongseong County, South Chungcheong
60 Hyechon College Daejeon
61 Hyejeon College Hongseong County, South Chungcheong
62 Iksan National College Iksan, North Jeolla
63 Incheon Polytechnic College  Incheon
64 Inha Technical College  Incheon
65 JaiNeung College  Incheon
66 Jecheon Polytechnic College Jecheon, North Chungcheong
67 Jeonbuk Polytechnic College Gimje, North Jeolla
68 Jeonju Kijeon Women’s College Jeonju, North Jeolla
69 Jeonju Technical College Jeonju, North Jeolla
70 Jeonnam Provincial College Damyang County and Jangheung County, South Jeolla
71 Jinju College – Jinju South Gyeongsang
72 Jinju Health College Jinju, South Gyeongsang
73 Catholic University of Pusan (Trước là Jisan College) Busan
74 Juseong College Cheongwon County, North Chungcheong
75 Kangwon Tourism College Taebaek, Gangwon
76 Kaya University Goryeong, North Gyeongsang and Gimhae, South Gyeongsang
77 Keimyung College Daegu
78 Keukdong College Eumseong County, North Chungcheong
79 Kimcheon Science College Gimcheon, North Gyeongsang
80 Kimpo College Gimpo, Gyeonggi
81 Koje College Geoje, South Gyeonsang
82 Kongju Communication Arts College Gongju, South Chungcheong
83 Korea National College of Rehabilitation and Welfare Pyeongtaek, Gyeonggi
84 Korea National Railroad College Uiwang, Gyeonggi
85 Korea Tourism College Icheon, Gyeonggig
86 Kunjang College Gunsan, North Jeolla
87 Kunsan College of Nursing Gunsan, North Jeolla
88 Kwangju Polytechnic College Gwangju
89 Kwangyang Health College Gwangyang, South Jeolla
90 Kyongbuk College of Science Chilgok County, North Gyeongsang
91 Kyungbuk College Yeongju, North Gyeongsang
92 Kyungbuk Foreign Language Techno College Gyeongsan, North Gyeongsang
93 Kyungdong College of Techno-Information Gyeongsan, North Gyeongsang
94 Kyungin Women’s College Incheon
95 Kyungmin College Uijeongbu, Gyeonggi
96 Kyungmoon College Pyeongtaek, Gyeonggi
97 Kyungnam College of Information and Technology Busan
98 Kyungwon College Seongnam, Gyeonggi
99 Mokpo Polytechnic College Mokpo, South Jeolla
100 Mun Kyung College Mungyeong, North Gyeongsang
101 Naju College Naju, South Jeolla
102 National Medical Center College of Nursing Seoul
103 Pohang College Pohang, North Gyeongsang
104 Presbyterian College and Theological Seminary Seoul
105 Pusan Arts College Busan
106 Pusan Women’s College Busan
107 Red Cross College of Nursing Seoul
108 Saekyung College Yeongwol County, Gangwon
109 Seongnam Polytechnic College Seongnam, Gyeonggi
110 Seoul Health College Seongnam, Gyeonggi
111 Seoul IT Polytechnic College Seoul
112 Seoul-Jeongsu Polytechnic College Seoul
113 Seoul Women’s College of Nursing Seoul
114 Shingu College Seongnam, Gyeonggi
115 Shinheung College Uijeongbu, Gyeonggi
116 Sohae College Gunsan, North Jeolla
117 Songho College Hoengseong County, Gangwon
118 Soong Eui Women’s College Seoul
119 Sorabol College Gyeongju, North Gyeongsang
120 Suncheon Cheongam College Suncheon, South Jeolla
121 Suncheon First College Suncheon, South Jeolla
122 Sung-duk College Yeongcheon, North Gyeongsang
123 Sunghwa College Gangjin County, South Jeolla
124 Suwon Science College Hwaseong, Gyeonggi
125 Suwon Women’s College Suwon
126 Taegu Science College Daegu
127 Ulsan College Ulsan
128 Wonju National College Wonju, Gangwon
129 Wonkwang Health Science College Iksan, North Jeolla
130 Woongji Accounting & Tax College Paju, Gyeonggi
131 Woosong Information College Daejeon
132 Woosong Technical College Daejeon
133 Yangsan College Yangsan, South Gyeongsang
134 Yeungjin College Daegu
135 Yeungnam College of Science and Technology Daegu
136 Yong-in Songdam College Yongin, Gyeonggi
137 Youngnam Theological College and Seminary Gyeongsan, North Gyeongsang
138 Yuhan College Bucheon, Gyeonggi
139 Agricultural Cooperative College Goyang, Gyeonggi
140 Ajou Motor College Boryeong, South Chungcheong
141 Andong Science College Andong, North Gyeongsang

FACEBOOK

Chuyên mục

© 2023 Copyright Du Học Toàn Cầu. Thiết kế bởi ECS Media