• hotline Hotline: 0865.821.086
 • email Email: contact@ecs.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Hệ Thống Giáo Dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada đa dạng và phong phú, gồm có trường công lập và trường tư thục từ mẫu giáo cho đến đại học.

Giáo dục thuộc vào trách nhiệm của tỉnh theo hiến pháp Canada, có nghĩa là mỗi tỉnh có những hệ thống giáo dục khác nhau. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục đều như nhau trên khắp đất nước.

Hệ Thống Giáo Dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada:

Học sinh dưới 6 tuổi (4 – 5 tuổi) học mẫu giáo, không bắt buộc

Chương trình tiểu học: Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ở Canada theo học mẫu giáo một hoặc hai năm vào lúc 4 hoặc 5 tuổi trên cơ sở tự nguyện không bắt buộc.Và tất cả trẻ em bắt đầu học lớp 1 vào lúc 6 tuổi. Năm học thường bắt đầu từ tháng 9 cho tới tháng 6 năm sau nhưng trong một vài trường hợp, tháng 1 cũng có thể là ngày nhập học.

 • Thời gian học: 6 năm
 • Hình thức đào tạo: Giáo dục tiểu học
 • Độ tuổi: 6 đến 11 tuổi
 • Cấp bậc giáo dục: Giáo dục tiểu học (bắt buộc)

Chương trình Trung học:

Sau khi học xong chương trình tiểu học, học sinh có thể theo học tại các trường trung học lên đến lớp 11, 12 hoặc 13 tuỳ theo các tỉnh. Từ đây học sinh có thể theo học đại học, cao đẳng hay cao đẳng nghề.

Lớp 10, 11, 12

 • Thời gian học: 3 năm
 • Hình thức đào tạo: Phổ thông trung học
 • Độ tuổi: 15 – 17 tuổi
 • Cấp bậc giáo dục: Giáo dục phổ thông ( bắt buộc)

Giáo dục Lớp 7, 8, 9

 • Thời gian học: 3 năm
 • Hình thức đào tạo: phổ thông cơ sở
 • Độ tuổi: 12 đến 14 tuổi
 • Cấp bậc giáo dục: Giáo dục phổ thông (bắt buộc)

Chương trình Dự bị, chứng chỉ và cao đẳng:

 • Thời gian đào tạo: 1 – 3 năm
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
 • Cấp bậc giáo dục: Giáo dục Đại học – Cao đẳng

Đại học và Cao đẳng: Bằng cử nhân:

 • Thời gian học: 3 – 5 năm
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Độ tuổi: 18 tuổi trở lên
 • Cấp bậc giáo dục: Giáo dục Đại học – Cao đẳng

Chương trình Thạc sĩ: (Bằng Thạc sĩ)

 • Thời gian: 2 năm
 • Hình thức đào tạo : Chính quy, vừa học vừa nghiên cứu và làm luận văn cuối khóa
 • Độ tuổi: 21 tuổi trở lên
 • Cấp bậc giáo dục: Giáo dục sau Đại học

Chương trình tiến sĩ: (Bằng tiến sĩ)

 • Thời gian: 3 – 4 năm
 • Hình thức đào tạo: Chính quy, vừa học vừa nghiên cứu và làm luận văn cuối khóa
 • Độ tuổi: 21 tuổi trở lên
 • Cấp bậc giáo dục: Giáo dục sau Đại học

FACEBOOK

Chuyên mục

© 2023 Copyright Du Học Toàn Cầu. Thiết kế bởi ECS Media